.:: T.C.  Havsa Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesine Hoşgeldiniz ::.
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

   
 Bulunduğunuz Yer: Haberler  >>   İlçemizden Haberler / Haber Paylaşma

 T.C.EDİRNE İLİ HAVSA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

                                                                     T.C.

                                                                 EDİRNE İLİ

                                                    HAVSA  KAYMAKAMLIĞI

                                     SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

                                        BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Havsa  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi :Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  2(iki)

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

 4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı  ile ilgili özrü bulunmamak.

8) Adli sicil kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

 Soysal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1) Üniversitelerin  en az 4 yıllık Lisans Eğitimi  veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin  birinden   mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son  iki yıl geçerliliği olan( 2010-2011)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

5) Sınavlarda başarılı sayılırsa Havsa ilçe  sınırları içerisinde  ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

6-Havsa   İlçemiz ve  köylerinde en az 1 yıl süreli ikamet etmiş olmak (Çevreyi,Sosyal dokuyu tanıyor olmak)

 3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

5) 2 adet vesikalık fotoğraf,

6) Varsa İş deneyim belgeleri,

 4-SINAVI  KAZANANLARDAN  İSTENECEK  BELGELER

1) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna  yada ilişiğinin olmadığına dair belge. (Kazananlardan istenecektir.)

2) Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)

3) Sabıka kaydı, (Kazananlardan istenecektir.)

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 -Sınava  Başvurular

1- Sınava Başvurular http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden elektronik ortamda  15.05.2012 -22.05.2012 -tarihleri  arasında mesai saatti bitimine kadar  yapılacaktır.

2-  http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik  adresinde, başvuruda bulunan  adaylar arasından KPSS P3 puan türünden  ilk altıya giren adaylar mülakata çağrılacaktır.   Mülakata çağrılacak adaylar için  ilan yapılmayacak olup  adaylar duyurularını  buradan  takip edeceklerdir.

3-Mülakata çağrılan adaylar  yukarıda sayılan belgelerle  birlikte Havsa Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Vakfı Bürosuna  24.05.2012 tarihi saat 17 '00  kadar  elden teslim edeceklerdir.

4-Mülakat  sınavı  oluşturulan komisyon tarafından Hükümet Konağı Havsa Kaymakamlığı   toplantı salonunda  25.05.2012  tarihinde saat 14.00  gerçekleştirilecektir.

5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (50 puan) ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu bilgisi (50 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. .

6- Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 3 asil 3 yedek  aday tespit edilecektir.

7- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Helvacı Mah.23.Kasım Cad.No:18 -Telefon -faks :(0284) 336 1444-336 1062 HAVSA / EDİRNE

 7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

     Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların  listesi Havsa Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (www.havsa.gov.tr) adresinde ve Kaymakamlık ilan tahtasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan  adayların  sonuçlarının ilan edilmesinden   7  gün içerisinde  istenilen belgeleri tamamlayarak Havsa  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma  Vakfı Bürosuna  şahsen  teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde  belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen  adaylar haklarını  kaybederler.

                                              

                                                                                     T.C.

HAVSA KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARTDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINCA

 İLAN OLUNUR

 


Bu içerik toplam 507.949 kez gösterildi, Site toplam 909.960 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 30 kişi geziyor.
       

          
          

         

T.C. Havsa Kaymakamlığı-Fatih Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 Havsa / EDİRNE
Tel: 0284 336 10 07 / 336 10 50 - Fax: 0284 336 11 00 | E-Posta: hkaymakamlik@havsa.gov.tr